แผ่น DVD R , DVD RW

DVD R
DVD R SONY
Price
RemarkDVD+R , DVD-R SONY
DVD+R , DVD-R SONY , ( Box ) , 4.70 GB. , IX - 16X , 1 Piece , ( No Box )
15
By...
System BangkokDVD+R , DVD-R SONY
DVD+R , DVD-R SONY , ( Box ) , 4.70 GB. , IX - 16X , ( Box ) , Pack 50 Pieces
295
By...
System Bangkok
DVD R
DVD R Princo
Price
Remark

Princo
DVD- R , DVD+R , ( เกรด A ) , 4.70 Gb. , 8X , 16X , 1 Piece , ( No Box )
10
By...
System BangkokPrinco
DVD- R , DVD+R ( เกรด A ) , 4.70 Gb. , 16X , 50 Pieces , ( Box )
245
By...
System BangkokDVD R Princo Printable
DVD- R , DVD+R , Printable , ( เกรด A ) , 4.70 Gb. , 16X , 50 Pieces , ( Box )
295
By...
System Bangkok
DVD R
DVD R Double Layer
Price
RemarkDVD R Pricco Double Laye 8.5 GB.
- แผ่น DVD9-R PRINCO ( No Box )
- ความจุ : 8.5 GB
- ความเร็วในการเขียน :4x
- ประเภท : Write
- จำนวนแผ่น :1 แผ่น
- ใช้สำหรับบันทึกหนัง , เพลง , รูปภาพ, ข้อมูล และอื่นๆ , ,
25DVD R Pricco Double Laye 8.5 GB.
- แผ่น DVD9-R PRINCO ( 45/Pack )
- ความจุ : 8.5 GB
- ความเร็วในการเขียน :4x
- ประเภท : Write
- จำนวนแผ่น :45 แผ่น
- ใช้สำหรับบันทึกหนัง , เพลง , รูปภาพ, ข้อมูล และอื่นๆ , ,
Call


หมายเหตุ : ราคาและสเปค อาจเปลี่ยนแปลงโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาเช็คราคาสินค้า ก่อนสั่งซื้อ ทุกครั้ง

Chome Songkhla
50 ถ. สระเกษ อ. เมือง สงขลา 90000 , Tel : 074-441805 , 074-315553 , Fax : 074-441805
email : chomesongkhla@hotmail.com

Webpage นี้จะดูสมบูรณ์แบบ เมื่อใช้ความละเอียดหน้าจอที่ Resolution 1024 x 768 , Text Size Medium