แผ่น CD R , DVD R

CD R
CD R
Price
Remark
CD-R RIBEST ( 50/Pack )
- แผ่น CD-R RIBEST ( 50/Pack )
- 80min / 700MB
- ความเร็วในการเขียน 2x - 52x
235
By...
System Hadyai
CD-R HP ( 50/Pack )
- แผ่น CD-R HP ( 50/Pack )
- 80min / 700MB
- ความเร็วในการเขียน 2x - 52x
255
By...
System Hadyai


Cdr Sony
- แผ่น Cdr Sony , 700 Mb. 1 Pieces ( White , No Box ) ,
10
By...
System Hadyai
DVD R
DVD R
Price
Remark

Princo
DVD- R , DVD+R , 4.70 Gb. , 8X , 16X , 1 Piece , ( No Box )
10
By...
System BangkokDVD+R , DVD-R SONY
DVD+R , DVD-R SONY , ( Box ) , 4.70 GB. , IX - 16X , 1 Piece , ( No Box )
15
By...
System BangkokDVD-R RIBEST
- DVD-R RIBEST (50/Pack)
- ประเภท :Write
- ความจุ :4.7GB
- ความเร็วในการเขียน :16x
- จำนวนแผ่น :50 แผ่น
245
By...
System BangkokDVD-R HP
- DVD-R HP (50/Pack)
- ประเภท :Write
- ความจุ :4.7GB
- ความเร็วในการเขียน :16x
- จำนวนแผ่น :50 แผ่น
265
By...
System BangkokDVD+R , DVD-R SONY
DVD+R , DVD-R SONY , ( Box ) , 4.70 GB. , IX - 16X , ( Box ) , Pack 50 Pieces
395
By...
System Bangkok
DVD R
DVD R Printable
Price
RemarkDVD-R RIBEST / Printable
- DVD-R RIBEST / Printable (50/Pack)
- ประเภท :Write
- ความจุ :4.7GB
- ความเร็วในการเขียน :16x
- จำนวนแผ่น :50 แผ่น
265
By...
System BangkokDVD-R HP / Printable
- DVD-R HP / Printable (50/Pack)
- ประเภท :Write
- ความจุ :4.7GB
- ความเร็วในการเขียน :16x
- จำนวนแผ่น :50 แผ่น
285
By...
System Bangkok
DVD R
DVD R Double Layer
Price
RemarkDVD R Pricco Double Laye 8.5 GB.
- แผ่น DVD9-R PRINCO ( No Box )
- ความจุ : 8.5 GB
- ความเร็วในการเขียน :4x
- ประเภท : Write
- จำนวนแผ่น :1 แผ่น
- ใช้สำหรับบันทึกหนัง , เพลง , รูปภาพ, ข้อมูล และอื่นๆ , ,
30
USB Flash Drive

Chome Songkhla
50 ถ. สระเกษ อ. เมือง สงขลา 90000 , Tel : 074-315553 , 088-788-2959
email : chomesongkhla@hotmail.com