หมายเหตุ : ราคาและสเปค อาจเปลี่ยนแปลงโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาเช็คราคาสินค้า ก่อนสั่งซื้อ ทุกครั้ง


Chome Songkhla
50 ถ. สระเกษ อ. เมือง สงขลา 90000 , Tel : 074-315553 , 088-788-2959
email : chomesongkhla@hotmail.com